Vochtige kelder

De kelder is vaak de bron van veel vochtproblemen die er in de woning voorkomen. Dit is ook wel enigszins logisch, want de kelder licht onder het grondniveau. Hierdoor speelt vooral een rol dat de kelder voortdurend in contact staat met grondwater en dat de kelder dikwijls niet goed geventileerd wordt. Grondvocht en condensvocht zijn dan ook de meest voorkomende vochtproblemen in kelders. Ook al gebruik je de kelder niet veel, een vochtige kelder is nooit goed, vooral ook omdat dit de overige ruimtes in de woning kan beschadigen.

Vochtanalyse

Als je een vochtige kelder wilt aanpakken, dan zul je eerst de daadwerkelijke oorzaak moeten vinden. Pas als je zeker weet hoe het komt dat de kelder vochtig is, kun je gericht maatregelen treffen. Maar de bron vaststellen is niet altijd even makkelijk en al helemaal niet als je een leek bent. Het is daarom verstandig om een expert in te schakelen die voor jou een vochtanalyse in de kelder kan uitvoeren. Zo kom je achter de daadwerkelijke oorzaak en kan er een plan van aanpak opgesteld worden om dit aan te pakken.

Grondwater

In veel gevallen zal het aan insijpelend grondwater liggen dat de kelder vochtig is. Dit komt vooral voor in oudere woningen waar gedurende jaren geen aandacht aan de keldermuren en keldervloer is besteed. In de loop der jaren zijn de keldermuren poreus geworden of zijn er scheuren ontstaan. Grondwater dat onder grote druk staat sijpelt zo de kelder binnen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan, zoals opstijgend vocht. Als de woning ook eens niet is voorzien van een waterkering zal het vocht zich een weg weten te banen naar de woning. Maar er zijn mogelijkheden om de kelder waterdicht te maken.

Kelderbekuiping

Kelderbekuiping is een zeer effectieve methode om de kelder waterdicht te maken. Nadat schade aan de keldermuren is hersteld en de muur is gereinigd worden er enkele waterdichte fixatie- en cementlagen aangebracht. Elke laag moet wel goed drogen voordat de volgende laag aangebracht kan worden dus de klus neemt tijd in beslag. Naast de muren zal ook de vloer vaak aangepakt worden. Soms is het plaatsen van een nieuwe vloerplaat noodzakelijk. Met kelderbekuiping heb je zeker de garantie dat de kelder waterdicht is.

Keldermuren injecteren

De muren injecteren is een soort van waterkering in de keldermuur aanbrengen en voorkomt optrekkend grondwater. In de muur worden gaten geboord waar vervolgens een waterafstotende vloeistof ingespoten wordt. De vloeistof verspreidt zich in de muur, zal uitzetten en uitharden. Er zal nu voorkomen worden dat grondwater omhoog trekt.

Kelderdrainage

Wanneer kelderbekuiping niet mogelijk is, is kelderdrainage een goed alternatief. De kelder wordt dan niet waterdicht gemaakt, maar vocht dat de kelder binnenkomt wordt goed afgevoerd zonder hiervan wateroverlast van te ondervinden. Aan de muren en de vloer wordt een noppenfolie aangebracht met kleine kanaaltjes. Het vocht wordt door deze kanaaltjes afgevoerd naar een verzamelput en de kelder blijft zo droog.

Condensvocht

Als vocht geen kans krijgt om de kelder te verlaten en er geen verse lucht de kelder inkomt, ontstaat er een te hoog vochtgehalte in de kelder. Dit heeft condensatie tot gevolg. Condensatievocht zal zich overal op afzetten. Het aanleggen van een ventilatiesysteem is hiervoor de oplossing. Met ventilatieroosters ventileer je de kelder op een natuurlijk wijze, maar je kunt ook op mechanische wijze je kelder ventileren. Hiervoor plaats je ventilatoren. Een mechanisch ventilatiesysteem kan zeer uitgebreid zijn, zodat het mogelijk is om zelf het vochtgehalte in de kelder te regelen.