Kelderdichting

Je hebt last van vocht in de kelder, dan kun je daar de nodige problemen van ondervinden. Vocht in de kelder zal niet enkel de kelder alleen treffen. Er is een risico dat grondwater zich als optrekkend vocht via de muren een weg weet te banen naar de woning. Vooral oudere woning zonder waterkering zullen hier extra gevoelig voor zijn. Om dit en de daaropvolgende schade te voorkomen is het belangrijk om de kelder waterdicht te maken. Kelderdichting is hier een goede oplossing voor. Je kelder zal geen waterinfiltratie meer hebben, zodat je gehele woning goed beschermd is. Meer info: boelsphotography.be

Welke vorm van kelderdichting?

Er zijn verschillende vormen van kelderdichting. Welke vorm je moet kiezen is afhankelijk van op welke wijze vocht in de kelder ontstaat, hoe ernstig het vochtprobleem is, het budget, maar ook de staat van de kelder en de woning. Het is ook belangrijk dat de uiteindelijke bestemming van de kelder wordt meegenomen in de keuze voor methode. Een kelder die gebruikt gaat worden als leefruimte zal meer werk vergen, dan wanneer je de kelder amper gebruikt. Daarnaast is een goede vochtanalyse onontbeerlijk. Zo weet je de daadwerkelijke oorzaak van de vochtige kelder en voer je geen maatregelen uit die het probleem niet oplossen.

Kelderbekuiping

Kelderbekuiping zal de meest gekozen oplossing zijn om de kelder waterdicht te maken. Hierbij moet gedacht worden aan het volledig waterdicht maken van de muren en meestal ook de vloer. Zo wordt er in de kelder als het ware een extra beschermende kuip gecreƫerd. Voor dat bekuiping kan plaatsvinden, zullen de muren eerst goed nagekeken moeten worden op beschadigingen en gaten moeten opgevuld worden. Vervolgens zullen er meerdere waterdichte cement- en mortellagen op de muren worden aangebracht. Extra aandacht zal besteed worden aan de kimnaad, de naad die de vloer en de muren verbindt. Ook de vloer kan met meerdere fixatielagen waterdicht gemaakt worden en soms in het gieten van een nieuwe vloerplaat noodzakelijk. Kelderbekuiping is een zeer effectieve methode waarmee de kelder gegarandeerd droog blijft.

Muren injecteren

Vooral wanneer je veel last hebt van opstijgend vocht in de kelder, kan het injecteren van de muren de oplossing zijn. Er worden diverse gaten in de muur geboord. Deze gaten worden opgevuld met een waterdichte vloeistof die in het metselwerk zal doordringen. Hier zal het uitzetten en uitharden. Je hebt nu een waterkering gecreƫerd, waardoor het opstijgende vocht geblokkeerd wordt.

Kelderdrainage

Er zijn gevallen, waarbij het niet mogelijk is op bekuiping toe te passen. Dit is het geval als de ondergrondse waterdruk te hoog is, of als de kelder niet geheel stabiel is. Aangebrachte metsellagen lopen dan het kans om alsnog te scheuren. Er kan dan voor een alternatieve oplossing worden gekozen door de kelder niet waterdicht te maken, maar wel controle uit te oefenen hoe het water wordt afgevoerd. Bij kelderdrainage wordt een noppenmembraam aan de wanden en in de vloer aangebracht, waarin kleine kanaaltjes zitten. Als vocht de kelder inkomt, zal het door deze kanaaltjes naar een verzamelput stromen. In de verzamelput zit een pomp die het water uiteindelijk naar het riool doet doorvoeren.